Varukorgen är tom

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /data/3/0/30cb0b4e-5ffb-4eb1-b98b-592f148aa9ba/old.aladdinsuthyrning.se/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Allt Du bör veta

HYRESVILLKOR samt  INFORMATION                   Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Boka och avboka
Ingen beställning är att betrakta som bokad förrän Aladdins Uthyrning AB (nedan kallad Aladdin) har skickat en separat specificerad orderbekräftelse till kund. Det åligger kund / kunds ombud att noga läsa och kontrollera hela orderbekräftelsen.  Kommer ingen orderbekräftelse inom ett arbetsdygn – kontakta Aladdin och kontrollera att vi har rättstavad mailadress t.ex. 

Det är m.a.o. viktigt att Du anger rättstavad mailadress och anger alternativa telefonnummer.

Bokning kan ske på vår hemsida, via vanligt mail, på telefon eller rakt över disk hos oss (under högsäsong rekommenderas inte det sistnämnda).
Trots att Aladdin har en mycket stor mängd artiklar att hyra ut – kan vissa artiklar ta slut.
Under högsäsong – maj, juni, augusti, september och december – bör om möjligt bokning ske ca 3-4 veckor i förväg. Vissa artiklar kan finnas ledigt även nära inpå hyresdag och oftast kan vi erbjuda någon alternativ produkt men det finns inga garantier för tillgång.
Även transporter brukar bli fullbokade runt helger och under högsäsongsmånaderna.
Har du gjort en bokning – så kan den minskas eller avbokas utan kostnad fram till 4 arbetsdagar innan hyresdagen. Görs bokningen närmare än 4 dagar innan hyresdagen – kan den inte minskas eller avbokas. Ökningar av beställning kan göras så länge det finns lediga artiklar eller Aladdin har möjlighet att utöka.
Vi har en mindre utställning i våra lokaler – öppettid som ordinarie öppettider – se startsidan på hemsidan för aktuell info.

 

Hyresperiod
Hyrespriset gäller normalt för tre dagar : Leveransdag, användningsdag och returdag.
Alternativt gäller även normalhyra från fredag till måndag (eller vissa specialöppna lördagar till måndag maj/juni/december). 
Om hyrestagare inte återlämnar hyrgods inom föreskriven tid (se angiven returtid på senaste orderbekräftelse / hyresavtal) – debiteras ytterligare hyresavgifter löpande till dess att hyrgodset är återlämnat – detta p.g.a. att det inte kan hyras ut till andra. För fler användningsdagar / längre hyresperioder kontakta oss för att få offert.

 

Saknat /skadat gods /skador
Skador och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även plastbackar, rullvagnar etc.
Om det vid kontantkunds retur av hyrgods saknas artiklar vid avräkning, betalas ersättningskostnaden direkt.
I övriga fall kontaktar Aladdin kund – i första hand via mail och informerar om saknat gods – som ska vara Aladdin tillhanda inom 2 arbetsdagar för att inte bli debiterade. 
Hyresavgift kan debiteras tills saknat gods har returnerats till Aladdin.

Aladdin ansvarar inte för ev.skador som uppstår i samband med användning eller hanteringav hyrgods, ej heller för skador på  egendom, golv, lokaler etc.
Exempel:  p.g.a. stols- eller bordsbens beskaffenhet eller avsaknad /skadade plastskydd eller dylikt. 
Om kund har ömtåliga golv, rekommenderas att kund sätter självhäftande tassar i filt på stols/bordsben – kan oftast köpas hos Aladdin, järnhandeln, varuhus.
Aladdin ansvarar inte för mat/dryck-skador eller andra skador p.g.a. användning av hyrda produkter.
Exempel: Termosar är avsedda för servering – om kund väljer att transportera dryck i dem - ansvarar Aladdin inte för ev. skador.
Skydda alltid ömtåliga ytor för ev. läckage.

Aladdins ansvar vid felaktig eller utebliven leverans av artikel - begränsas till hyresavgiften för berört gods, dock ansvarar Aladdin ej för skada beroende på händelse utanför Aladdins kontroll t.ex. trafikhinder, att tidigare kund inte returnerar hyrartikel i tid som ska till nästa kund eller av typ Force Majeure.

Påtalande av saknat/trasigt gods i leverans ska göras innan användningstillfället, även om t.ex. telefonsvarare svarar kvällstid. Senare påpekanden godkänns inte.
Kund ansvarar alltid för att kontrollera varje orderbekräftelse i god tid innan hyrtillfället för att se att önskade artiklar är bokade.
Aladdin ansvarar inte för ”uteblivna” artiklar som inte finns med på orderbekräftelse.
Om kund begär efter öppettid att Aladdins personal ska åka till företaget och ordna fram ”uteblivna” artiklar och det visar sig vid Aladdins personals framkomst, att artiklarna inte är bokningsbekräftade, tillkommer 1.000 kr + moms + ev. utkörningskostnad för kund. Kundgods som felaktigt skickas till Aladdin ska avhämtas innom 14 dagar.

Textilier: Brännmärken och skador ersätts av kund, på t.ex. duk ersätts hela duken.
Vin och matfläckar på dukar/stolsöverdrag går normalt bort i tvätten (ingår då i hyrpriset).
Dukar/servetter o.dyl. som används av kund t.ex. som trasor – ersätts helt av kund.
Lägg ej blöta dukar och servetter i plastsäck eftersom de möglar snabbt och måste ersättas av kund.
Gasolprodukter kontrolleras innan leverans. Kund ansvarar alltid för hantering och eventuella skador.
Kund uppmanas att alltid läsa instruktion, hålla in tändknapp tillräckligt länge – minimum 90 sekunder, samt använda gasolprodukten på ett brandsäkert ställe. Kund ansvarar också för ev. tillstånd, att slangar o kopplingar inte läcker vid användningen. Var noga med att stänga gaskran då produkten inte används.
Gasolprodukter ska transporteras stadigt stående utan andra artiklar lastade ovanpå, samt aktas för stötar.

Att nita, såga, använda häftstift, sätta klisterlappar eller göra annan skadegörelse på hyrartiklar är förbjudet.
Alla kostnader för skador som uppstår betalas av hyrestagaren.

 

Betalningsvillkor
Legitimationvisas vid mottagande av gods.

PRIVATPERSONER
Kontant (även bankkort men endast vid avhämtning hos Aladdin).

Betalning alltid vid mottagande av gods oavsett om kund/kunds ombud hämtar eller om Aladdin levererar.
Om utkörning är bokad så avlämnas inget gods om kontanter inte finns på plats. Ett alternativ är att betala över disk hos Aladdin senast dagen före leveransen.

FÖRETAG
Kontant  (även bankkort vid avhämtning hos Aladdin) vid mottagandet.
Faktura 10 dagars betalningstid (efter godkänd kreditupplysning – korrekt organisationsnummer anges alltid vid bokningen) –
Obligatorisk kostnad 50 kr + moms – fakturagräns minimum 400 kr + moms.

Protest mot faktureringsvillkor ska ske skriftligt och vara oss tillhanda senast dagen före hyresdatum. Protesten ska innehålla avtalsnummer. Senare protester godkännes icke. Protest mot faktureringsavgift medför normalt krav på kontant betalning.

CATERINGFÖRETAG och  ARRANGÖRER, som levererar till 3:e man.  
Kontant  (även bankkort vid avhämtning hos Aladdin) vid mottagandet.
Faktura 30 dagars betalningstid (efter godkänd kreditupplysning – korrekt organisationsnummer anges alltid första gången vid bokningen) – obligatorisk kostnad endast vid hyra under 400 kr + moms:  45 kr + moms
Förmånliga avtal kan tecknas - kontakta oss med ett mail.

Våra fakturor överlåts till Payex Finans. Vid för sent betald faktura debiteras dröjsmålsränta 2 % per månad + avgifter till Payex som också sköter inkasso samt vidare befodran av ej betalda ärenden till kronofogden/tingsrätten.
Aladdin debiteras också kostnader till Payex för påminnelser och inkassoärenden vid varje tillfälle kund debiteras, varför inkasso kan medföra kontant betalning i fortsättningen eller mindre förmånligt avtal.
Ärenden som går till kronofogden/tingsrätten debiteras med i lagen godkända hanteringskostnader som ej tillfaller Aladdin.

Transporter
För transportpriser – se även separat sida med debiteringsinfo.
Om kund ska betala hyreskostnad, transportkostnad etc. vid leverans, och
kund inte har pengar tillhands – kommer inget hyrgods att avlämnas.
Om Aladdins bud måste komma åter med leveransen när pengar ordnats – debiteras extrakörning
.

Om pengar inte ordnas fram – kvarstår full skuld p.g.a. kunds avtalsbrott som ska betalas till Aladdin.
Om Aladdin ska ombesörja leverans eller retur av hyrgodset och hyrestagaren inte har lokalen tillgänglig vid överenskommen tid, inte hör ringsignal, ger fel kod och inte finns tillgänglig på lämnat telefonnummer eller på annat sätt förhindrar leverans/retur av hyrgods, debiteras extrakörning.

Om Aladdin ska ombesörja leverans eller retur av hyrgodset, ska allt hyrgods vara ihopplockat i samma förpackningar det levererades i och hyrgodset ska vara ihopsamlat. Om extra retur krävs för att kund har haft artiklar på olika platser i lokalerna utan att tydligt informerat  Aladdin om detta och betalat för detta – tillkommer avgift.

Om det vid leverans eller retur framkommer försvårande hanteringsmässiga omständigheter som kunden/kundens ombud inte har informerat om vid bokningstillfället – tillkommer avgift. T.ex. bärsträcka över ca 10 meter, trappa före hiss, trappor utan hiss, mycket liten hiss, hiss där hyrartiklar – t.ex. bord inte går in i, ej farbar väg för Aladdins lastbil, grusgång eller liknande där Aladdin är hänvisad till att dra vagnar etc.

Har kund/kunds ombud inte vid bokningen uppgivit att det är trappa/trappor att bära i (utan hiss) t.ex. och Aladdin m.a.o. inte bekräftat det på orderbekräftelse och avsatt bär-tid / mer personal (bland alla andra körningar) – så är Aladdin inte skyldig att bära i trappa.

Aladdins personal bär max i 1 trappa och endast när det bokats i förväg. Vissa artiklar bär Aladdins personal inte i trappa t.ex. 150 cm bardisk. Om kund vill ha buret i fler trappor – rekomenderar vi att transporten helt sköts av separat budföretag, tips om budföretag kan fås av oss på telefon.
Om transporter är fullbokade – vilket inte är ovanligt under högsäsong maj, juni, augusti, september, december samt närmare många helger – är kund hänvisad att ordna transport själv – Aladdin kan tipsa om budföretag som kunden själv bokar.

Boka transport i god tid.

Stolar och bord
Om stolar och bord transporteras ute på takräcke, släpkärra, utstickande genom bagagelucka eller på annat sätt, så ska de skyddas helt när det är regn, snö eller när vägbanan är blöt.
De ska vid framkomsten omgående tas in i torrt utrymme.
Mindre presenning får lånas utan kostnad av Aladdins Uthyrning AB

Träbord och stolar med tygsits får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, (användning i partytält är ok – förvara dock så att regn inte blåser in på möblerna i tältet).
Om artiklar ställs i fuktigt gräs, sandig/lerig mark el. dylikt – ska de vara rengjorda vid returen.
Om de inte är rena vid returen, debiteras minimum en ytterligare hyra för berörda artiklar – men summan kan även bli högre.
Om artiklarna ska användas i tält utan golv och regn väntas innan tält kommer upp – rekommenderas att marken täcks med presenning i förebyggande syfte – för att hålla marken torr.

Utspillda drycker och blöta dukar avlägsnas snarast från möblerna.
Speciellt starkt luktande vätskor som kräftspad eller surströmmingsspad ska avlägsnas noggrant omedelbart från möbler – avtorkningsbara pappersdukar är att föredra vid dessa fester.

När bord fälls upp inför användandet – kontrollera att spärren under bordet – låser benställningen från att fälla ihop sig.
Innan ihopfällande av bordsbenen på bord - ska spärren på undersidan av bordet lossas.

Bord och stolar ska vid återlämnandet vara rena från dryck- och matrester, stearin och dylikt.
Stolar och bord ska vara ihopplockade och ihopfällda.

Att nita, såga, använda häftstift, sätta klisterlappar eller göra annan skadegörelse på möbler är förbjudet
Alla skadekostnader som uppstår betalas av hyrestagaren.

GLAS, PORSLIN, BESTICK

Porslin och bestick behöver inte diskas, men ska sköljas av. Om inte rinnande vatten finns till hands – ska matrester skrapas av.
Låt gärna locket vara av besticklådor tills returen ska ske så att fukt lufttorkar. Glöm inte locket vid returen.
Glas och koppar ska vara tömda på dryck och vara packade i samma lådor/backar som de levererades i, med öppningen uppåt. D.v.s. glasen ska inte sticka upp ovanför backen (packad i fel glasback).
Backar ska bäras i avsedda handtag, t.ex. ej i förhöjningsramar på glasbackar
Om kund har mat eller trögflytande dryck i glas eller i annan artikel som inte är avsett för det, ska kund göra en ordentlig ursköljning så att de returneras i det skick som t.ex. glas är avsedda för. Om så ej har skett – debiteras en extra hyra för samtliga artiklar i detta skick.

Övrigt

Reservation för; prisändringar, felaktigt publicerade priser och information, förändringar i statliga pålagor, Force Majeure etc